Tag Archives: ละอองน้ำ

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เจ้าหัวพ่นหมอก

1

ระบบพ่นหมอก คือ ระบบที่จำลองการทำให้ละอองน้ำมีความละเอียดใกล้เคียงกับหมอก ซึ่งอยู่ประมาณ 20-30 ไมครอน แล้วระบบพ่นหมอกมีประโยชน์ คือ ช่วยลดความร้อน เพิ่มความชื้น ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มีผลผลิตมากที่สุด เพราะว่าระบบพ่นหมอกเป็นการจำลองสภาวะอากาศให้เหมาะสมกับการเพาะเห็ด ทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เพาะเห็ดได้

ระบบพ่นหมอก ทำงานโดยการทำให้น้ำแตกกระจายเป็นละอองน้ำขนาดเล็กมากๆจนดูคล้ายกับหมอก และละอองน้ำที่เล็กมากๆสามารถระเหยไปได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถลดอุณหภูมิในบริเวณที่เราเพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี ละอองน้ำเล็กๆเหล่านี้ก็จะทำให้ความชื้นในโรงเพาะเห็ดของเรามีความชื้นที่เหมาะสมโดยไม่เปียกจนทำให้เห็ดเน่า ซึ่งถ้าเราใช้การรดน้ำทั่วไปจะทำให้น้ำไปขังอยู่ในขวดเพาะเห็ดจะทำให้เห็ดเน่าได้

ซึ่งระบบพ่นหมอกจะประกอบไปด้วย หัวพ่นหมอก โดยเจ้าหัวพ่นหมอกจะทำหน้าที่พ่นละอองหมอกให้ฟุ้งไปในอากาศ ต่อมาเป็นตัวปั๊ม ซึ่งเป็นตัวเพิ่มแรงดันน้ำให้มีแรงดันสูงจนทำให้เจ้าหัวพ่นหมอกพ่นหมอกได้ละเอียดที่สุด จากนั้นคือสายส่งน้ำพ่นหมอก สายส่งน้ำนี้จะต้องทนแรงดันได้ประมาณ 10 บาร์ ที่ขาดไม่ได้จริงๆ จะเป็นข้อต่อ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างปั๊ม สายส่งน้ำ และหัวพ่นหมอก