Category Archives: บันเทิง

การตั้งวงและการเลือกวงดนตรีงานแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของงาน

56456657

สำหรับคนที่เล่นวงดนตรีงานแต่งไม่ว่าจะเล่นแนวไหนก็ตามสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนก็คืออยากจะมีวงของตัวเองซักวงและอยากได้สมาชิกวงที่ดีและเก่งเพื่อสร้างวงให้ดังและมีชื่อเสียง ดังนั้นการเตรียมวงอย่างถูกต้องจะสามารถช่วยให้เราเดินทางไปในวงการบันเทิงอย่างมั่นใจและเป็นระบบแนวทางในการทำวงนั้น มักเริ่มต้นด้วยการหาเพื่อนๆที่เล่นวงดนตรีงานแต่งในแนวที่ชอบเหมือนๆกันมาร่วมทำวงกันก่อน โดยอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆใกล้ตัวเป็นส่วนมาก แต่การเริ่มต้นไม่ใช่เท่านั้น ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นคงของวงและทำให้วงสามารถก้าวเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย ความสำเร็จที่ว่านี้ล้วนเต็มไปด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย มาเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จ องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำวงให้ประสบผลสำเร็จ

วงดนตรีงานแต่งหมายถึงการที่มีผู้เล่นดนตรีมากกว่าหนึ่งคนมาเล่นร่วมกันในแนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เมื่อใจอยากจะมีวงดนตรีซักวงเราสามารถเริ่มต้นหาสมาชิกเพิ่มขึ้นมาได้จากเพื่อนๆ หรือเพื่อนของเพื่อน หรือลงโฆษณา ซึ่งการหาสมาชิกวงดนตรีงานแต่งในลักษณะนี้จัดเป็นขั้นตอนแรกที่เรียกว่า การฟอร์มวง เมื่อได้สมาชิกครบตามที่ต้องการแล้ว การพูดคุยและเล่นทดสอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อวัดความสามารถ บุคลิกที่เข้ากับเราได้หรือไม่หรือเข้ากับคนอื่นๆในวงได้หรือไม่ หลายๆครั้งอาจพบคนที่เล่นเก่งมากแต่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน หรือมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากจนไม่ยอมฟังสมาชิกคนอื่นๆคิดว่าตัวเองแน่สุด แบบนี้ไม่ขอแนะนำให้มาร่วมทำวงเพราะมักจะมีปัญหาวงแตกได้ง่ายมาก สู้เอาคนที่เล่นได้ดีแต่อาจจะไม่เก่งมากมายนักและเข้ากับทุกๆคนในวงได้ดีจะดีกว่าเพราะสามารถฝึกซ้อมให้ได้ทีมที่ดีได้เร็วกว่ามาก และที่สำคัญคือเจอหน้าแล้วสบายใจการเริ่มตั้งวงนั้นมีความสำคัญมากในการเลือกนักวงดนตรีงานแต่งที่มาร่วมวง ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความสามารถที่ดี ความกระตือรือล้น ความขยัน ความมีวินัย และไฟแห่งการสร้างสรรจะช่วยให้วงเกิดได้ไม่ยากและสามารถก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย http://musicclubtonaum.com/

กสท.ชวนผู้ประกอบการทีวีหารือรูปแบบรายการที่เหมาะสม

หลังประเด็นร้อนๆของเรื่อง ฮอร์โมน ที่กล่าวกันถึงเรื่องความเหมาะ หรือไม่เหมาะในสังคมอย่างร้อนแรง จนหลายฝ่ายต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรต และการเลือกเวลาฉาย หรืออะไรต่างๆเพื่อเป็นการหาทางออกกันเข้าไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคแห่งชาติ(กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดความเหมาะสมต่อระดับรายการโทรทัศน์เพื่อการกำกับดูแลกันเอง โดยระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชนและผู้บริโภค หาจุดร่วมกันในการกำกับดูแลเผยแพร่เนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมบนมาตรฐานเดียวกัน และให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแลงเทคโนโลยีทันสมัย แต่ยังให้สิทธินำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป โดยนำความคิดเห็นครั้งนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการและกำกับผังรายการต่อไป

กสทช. ควรกำกับดูแล ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปยังทีวีดิจิทัล ซึ่งประชาชนควรทบทวนการจัดลำดับความเหมาะสมให้ทันสมัยตามสภาพตลาด และให้ประชาชนมีกลไกส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการการกำกับดูแล

ข่าวจาก เดลินิวส์