Author Archives: Gonzalez Gonzalez

การสอบ SAT มีความพิเศษอย่างไร

ในระบบการทดสอบทีมีความสำคัญในการวัดผลค่อนข้างมีความน่าสนใจในการนำไปใช้ได้ในอนาคตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสูงที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบันสำหรับเยาวชนที่มีความต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการทดสอบที่ต่างจากการสอบทั่วๆไปเพิ่มเข้ามา โดยที่เรียกกันว่า SAT ซึ่งเป็นทดสอบพื้นฐานในแบบสากล

SAT เป็นรูปแบบการสอบเช่นเดียวกับการสอบเข้า หรือเอนทรานซ์ในรูปแบบของการสอบที่เป็นสากล โดยที่ส่วนมากนั้นเป็นการใช้กับมหาลัยในระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการคุมคุณภาพความรู้ และเกณฑ์ความรู้ของผู้เข้าสอบให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเรียนในระดับสูงอย่างปริญญาตรีต่อไปได้

 

นอกเหนือจากความสำคัญในส่วนของการเรียนต่อแล้ว SAT สามารถบอกระดับเกณฑ์ความรู้ และความสามารถของผู้สอบในระดับบุคคลได้ด้วยคะแนนของผลการสอบแยกแบบรายวิชา และแบบรวมที่ระบุถึงความสามารถของผู้เข้าสอบว่ามีพื้นฐานความสามารถที่มากน้อยมากแค่ไหน ด้วยวิชา

  1. วิชาคณิตศาสตร์
  2. ภาษาอังกฤษ

ส่วนมากแล้วในการเข้าสอบนั้น จะเน้นที่คะแนนรวมที่จะเป็นตัวระบุว่าคุณสมบัติของผู้เข้าสอบนั้นมากน้อยเพียงใด สำหรับการสอบ SAT จัดสอบโดยหน่วยงานที่เป็นกลางเรียกว่าคอลเลจบอร์ด มีจัดขึ้นทุกปีทั่วโลก โดยในไทยสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของคอลเลจบอร์ดเพื่อดูกำหนดการ และสถานที่สอบแต่ละรอบได้

เครื่องมือช่างและการใช้งานทั่วไป

เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเบสิคมากๆที่เรามักจะพบเห็นได้ตามบ้านเรือนต่างๆ หรือร้านที่ต่างๆด้วย เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถให้อาศัยการใช้งานได้ในหลากหลายแบบสำหรับนำมาใช้เพื่อจะสรางความสะดวกในการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยง่ายดาย กล่าวคือเครื่องมือช่างคือเครื่องมือที่ใช้ทุ่นแรง เบาแรงในการทำสิ่งต่างๆ และจะมีเครื่องมือบางประเภทที่จำเป็นต้องมีติดไว้ทุกที่

เรามักจะพบเห็นเครื่องมือช่างตามบ้านเรือน ที่อยู่ รถ เรือ บลาๆๆต่างๆ หลายๆอย่างนั้นเป็นของที่เหมือนๆกัน นั่นเพราะอุปกรณ์เหล่านี้นั้นพวกอุปกรณ์พื้นฐาน แบบพื้นๆที่สามารถใช้ได้หลากหลายกับอุปกรณ์เบสิคต่างๆที่มีอยู่ในทุกๆที่กว่า 80% ที่สามารถใช้ด้วยกันได้ ทำให้เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญมาก

โดยทั่วไปแล้วแล้วอุปกรณ์พื้นฐานโดยทั่วไปค่ีอนข้างมีการใช้งานที่ครอบคลุมในหลายส่วนด้วยพวกวัสดุ หรือของที่เป็นแบบเบสิคที่สามารถใช้งานเครื่องมือช่างในการใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานทั่วๆไปตามมาด้วย

เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

พวกอุปกรณ์ทั่วไป อย่างอุปกรณ์ช่างก็มีหลายอย่าง หลายชนิดที่นำมาใช้งานได้ แต่ส่วมากนั้นสามารถแชร์กันใช้ได้รวมๆกันเพราะใช้กับพวกสิ่งของที่เป็นของเบสิคทั่วๆไปนั่นเอง