กสท.ชวนผู้ประกอบการทีวีหารือรูปแบบรายการที่เหมาะสม

หลังประเด็นร้อนๆของเรื่อง ฮอร์โมน ที่กล่าวกันถึงเรื่องความเหมาะ หรือไม่เหมาะในสังคมอย่างร้อนแรง จนหลายฝ่ายต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรต และการเลือกเวลาฉาย หรืออะไรต่างๆเพื่อเป็นการหาทางออกกันเข้าไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคแห่งชาติ(กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดความเหมาะสมต่อระดับรายการโทรทัศน์เพื่อการกำกับดูแลกันเอง โดยระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชนและผู้บริโภค หาจุดร่วมกันในการกำกับดูแลเผยแพร่เนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมบนมาตรฐานเดียวกัน และให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแลงเทคโนโลยีทันสมัย แต่ยังให้สิทธินำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป โดยนำความคิดเห็นครั้งนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการและกำกับผังรายการต่อไป

กสทช. ควรกำกับดูแล ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปยังทีวีดิจิทัล ซึ่งประชาชนควรทบทวนการจัดลำดับความเหมาะสมให้ทันสมัยตามสภาพตลาด และให้ประชาชนมีกลไกส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการการกำกับดูแล

ข่าวจาก เดลินิวส์