Daily Archives: August 8th, 2013

กสท.ชวนผู้ประกอบการทีวีหารือรูปแบบรายการที่เหมาะสม

หลังประเด็นร้อนๆของเรื่อง ฮอร์โมน ที่กล่าวกันถึงเรื่องความเหมาะ หรือไม่เหมาะในสังคมอย่างร้อนแรง จนหลายฝ่ายต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรต และการเลือกเวลาฉาย หรืออะไรต่างๆเพื่อเป็นการหาทางออกกันเข้าไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคแห่งชาติ(กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดความเหมาะสมต่อระดับรายการโทรทัศน์เพื่อการกำกับดูแลกันเอง โดยระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชนและผู้บริโภค หาจุดร่วมกันในการกำกับดูแลเผยแพร่เนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมบนมาตรฐานเดียวกัน และให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแลงเทคโนโลยีทันสมัย แต่ยังให้สิทธินำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป โดยนำความคิดเห็นครั้งนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการและกำกับผังรายการต่อไป

กสทช. ควรกำกับดูแล ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปยังทีวีดิจิทัล ซึ่งประชาชนควรทบทวนการจัดลำดับความเหมาะสมให้ทันสมัยตามสภาพตลาด และให้ประชาชนมีกลไกส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการการกำกับดูแล

ข่าวจาก เดลินิวส์

เครื่องมือช่างและการใช้งานทั่วไป

เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเบสิคมากๆที่เรามักจะพบเห็นได้ตามบ้านเรือนต่างๆ หรือร้านที่ต่างๆด้วย เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถให้อาศัยการใช้งานได้ในหลากหลายแบบสำหรับนำมาใช้เพื่อจะสรางความสะดวกในการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยง่ายดาย กล่าวคือเครื่องมือช่างคือเครื่องมือที่ใช้ทุ่นแรง เบาแรงในการทำสิ่งต่างๆ และจะมีเครื่องมือบางประเภทที่จำเป็นต้องมีติดไว้ทุกที่

เรามักจะพบเห็นเครื่องมือช่างตามบ้านเรือน ที่อยู่ รถ เรือ บลาๆๆต่างๆ หลายๆอย่างนั้นเป็นของที่เหมือนๆกัน นั่นเพราะอุปกรณ์เหล่านี้นั้นพวกอุปกรณ์พื้นฐาน แบบพื้นๆที่สามารถใช้ได้หลากหลายกับอุปกรณ์เบสิคต่างๆที่มีอยู่ในทุกๆที่กว่า 80% ที่สามารถใช้ด้วยกันได้ ทำให้เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญมาก

โดยทั่วไปแล้วแล้วอุปกรณ์พื้นฐานโดยทั่วไปค่ีอนข้างมีการใช้งานที่ครอบคลุมในหลายส่วนด้วยพวกวัสดุ หรือของที่เป็นแบบเบสิคที่สามารถใช้งานเครื่องมือช่างในการใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานทั่วๆไปตามมาด้วย

เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

พวกอุปกรณ์ทั่วไป อย่างอุปกรณ์ช่างก็มีหลายอย่าง หลายชนิดที่นำมาใช้งานได้ แต่ส่วมากนั้นสามารถแชร์กันใช้ได้รวมๆกันเพราะใช้กับพวกสิ่งของที่เป็นของเบสิคทั่วๆไปนั่นเอง