เหล็กวัสดุที่ทรงประสิทธิภาพในโลก

กล่าวได้ว่าแร่เหล็ก หรือโลหะ ถือเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่งที่สุดในโลก มนุษย์รู้จักนำวัสดุมาใช้ประกอบเป็นอุปกรณ์ต่างๆมามากมาย ในยุคโบราณหลาย 100 หลาย 1000 ปีก่อนมาแล้ว ชนชาติที่ทรงอานุภาพนั้นมีการนำเหล็กแผ่นมาใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัย เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ถึงเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่มนุษย์จะคิดค้นได้ในอดีต มีบรรทึกในหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆ

เหล็กเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในกรณีต่างๆ แต่างกันไปตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงมีความสำคัญในการนำมาแปรรูปในสังคม อุตสาหกรรม หรือด้านการทหารอยู่เสมอ โดยเฉพาะนับแต่สมัยโบราณการแปรรูปวัสดุอย่างเหล็กนั้นทำมานานในรูปของเหล็กแผ่น เพื่อใช้ขึ้นรูปสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าเหล็กชนิดต่างๆแบบอื่น

คุณสมบัติของเล็ก

  1. คุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุชนิดนี้มีความสำคัญ แข็งแรงทนทาน เหมาะกับการนำมาใช้เพื่อเป็นวัสดุที่เป็นแกน หรือรากฐาน แม้แต่ภายนอกของอุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆที่พบเห็นทั่วไปในสังคมปัจจบัน
  2. ในส่วนอื่นๆแล้ว เหล็กยังมีความหลากหลายในการใช้งาน โดยการประยุกต์สำหรับงานต่างๆได้มากในการขึ้นโครงสร้างของยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือต่างๆได้อย่างแข็งแรงทนทาน และมีประสิทธิภาพสูง