‘น้ำแร่’ ก็ไม่ได้ดีกว่า ‘น้ำเปล่า’

‘น้ำแร่’ ไม่ได้ดีกว่า ‘น้ำเปล่า’ หรอกนะ ถึง จะดูใส สะอาด ไม่น่าจะมีอันตรายอะไร แต่ถ้าดื่มน้ำแร่แทนน้ำเปล่าทุกวัน สมดุลร่างกายจะเสียไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เตือนว่าน้ำแร่ก็คือน้ำบาดาลจากแหล่งที่มีแร่ธาตุบางชนิดเยอะเป็นพิเศษ เปรียบไปก็เหมือนกับยาเสริมแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต้องควบคุมปริมาณในการกิน แต่น้ำแร่ในท้องตลาดทุกวันนี้อย่างมากก็มีเพียงชนิดของแร่ธาตุแต่ไม่มี ปริมาณระบุไว้ ดื่มมากๆ อาจได้แร่ธาตุเกินความต้องการ กระดูกผิดปกติ หรือเกิดผลเสียอื่นๆ ที่ไม่ดีต่อร่างกายได้